Home Solutions Trygghet

Home Solutions Trygghet

Många lägenheter lämnas utan tillsyn långa perioder under dagen medan de boende är på jobbet. Det sensorpaket som vi tillhandahåller kan via vår tjänst varna en utsedd representant och/eller de boende, när en händelse i lägenheten upptäcks.

Sensorpaketet består av en rökdetektor och en vattenläckagedetektor, som när de installerats kommer indikera eventuella händelser enligt överenskomna regler. 

Sensorpaketet säljs direkt till bostadsföreningen/fastighetsägaren, som sedan lägger till denna tjänst till de boendes faktura. För denna trygghetstjänst använder Home Solutions samma öppna EU standard (M-Bus), som för övriga tjänster vilket möjliggör statusrapportering för var och en av de sensorer som är installerade i lägenheten, och som övervakas på distans via Home Solutions centrala system.  Installationen är enkel för varje lägenhet, eftersom sensorerna aktiveras när de monteras och därefter ansluts automatiskt till systemet. De installerade sensorpaketen ansluts till en certifierad larmcentral för en operatörsledd eskaleringsprocess som hanterar larm och händelser.

Hur går det till?

När händelser uppstår, såsom upptäckt rök, upptäckt läckage vidarebefordras dessa händelser till en certifierad larmcentral som är öppen dygnet runt, där en operatör hanterar ärendet enligt förutbestämda rutiner som fastställts med fastighetsägaren/bostadsrättsföreningen. Operatören kommunicerar till den boende och/eller utsett kontaktman via telefon, SMS eller e-post, beroende på preferenserna som ställts in vid installationen.

När händelser uppstår, såsom upptäckt rök eller upptäckt läckage, vidarebefordras dessa händelser till en certifierad larmcentral som är öppen dygnet runt, där en operatör hanterar ärendet enligt förutbestämda rutiner som fastställts med fastighetsägaren/bostadsrättsföreningen och kommunicerar till den boende och eller utsett kontaktman genom SMS eller e-post, beroende på preferenserna som ställts in vid installationen.

Digital Infrastruktur

För trygghetstjänsten använder Home Solutions samma öppna standard, M-bus, som för andra typer av tjänster. Den digitala infrastruktur som installeras kan därför också användas för andra tjänster som temperaturstyrning, värmemätning, vattenmätning samt integrering av andra fastighetstjänster.

Fördelen med ett öppet M-Bus system är också att man inte är bunden till en enstaka leverantör och att systemet är öppet för framtida nya tjänster och andra förändringar.


Skriv ut