Home Solutions individuell debitering av fastighetens gemensamma resurser

Home Solutions digitaliserade Ekosystem bygger på en standardiserad lösning som inte bara gör det möjligt att mäta och debitera de boendes individuella förbrukning av el, vatten och värme. Ekosystemet kan också användas för att mäta och debitera de boendes utnyttjande av olika gemensamma resurser i fastigheten, exempelvis tvättstuga, uthyrningsrum, bastu eller elbilsladdare och liknande. Ekosystemet kan också länkas samman med standardiserade system för passagekontroll till fastigheten och dess gemensamma utrymmen.

En förutsättning för detta är att de leverantörer man väljer för passagesystem och andra funktioner erbjuder en standardiserad, öppen lösning. Ekosystemet kan då via ett API kommunicera direkt med funktionssystemet och ta emot tids- och förbrukningsdata. Dessa data bearbetas av ekosystemet som sänder det vidare till fastighetsförvaltarens debiteringssystem, där kostnaden förs in direkt på den boendes kommande avgifts-eller hyresavi.

Med ekosystemet som grund kan bostadsrättsföreningar och andra fastighetsägare på detta sätt få en lösning helt utan manuell hantering fram till att den boende betalar sin kostnad. Det räcker med att en boende som exempelvis bokat tid i tvättstugan eller laddar sin elbil ”blippar” med sin ID-tagg vid låset eller laddaren.

Ekosystemet kan också leverera nyttjandestatistik till fastighetsägaren för respektive funktion för fastigheten som helhet eller per lägenhet, och den boende kan ges möjlighet att se och kontrollera sitt utnyttjande av den gemensamma resursen.

Ekosystemets standardiserade lösning innebär också att nya, framtida funktioner och tjänster kan läggas till.


Skriv ut