Home Solutions individuell mätning och debitering av vatten.

Home Solutions individuell mätning och debitering av vatten.

I bostadsrättsföreningar, samfälligheter eller hyresrättsfastigheter kan vattenförbrukningen mätas och debiteras per varje enskild bostad med hjälp av Individuell Mätning och Debitering (IMD). IMD finns för både kall- och varmvatten.

Med IMD av vatten debiteras varje hushåll enbart för den egna, verkliga förbrukningen av vatten istället för en schablonmässig avgift utan koppling till den egna förbrukningen. Med vår tjänst sker all mätning av förbrukning automatiskt, och debiteringen förs automatiskt och i efterskott in på den ordinarie avgifts/hyresaviseringen till respektive hushåll. Säkerheten i systemet gör att varje hushåll kan vara helt säkra på att man bara betalar för sin faktiska förbrukning.

Beräkningar och erfarenheter visar att vid installation av IMD av vatten minskar förbrukningen generellt med 20-40 procent för varmvatten och 5-10 procent för kallvatten. Det gör att investeringskostnaden betalar sig inom några få år.

Hur går det till?

Installation av IMD för vatten innebär att man i varje enskild bostad installerar vattenmätare som kan fjärravläsas trådlöst eller med kabel. Mätarna sänder kontinuerligt mätvärden till en insamlingsenhet i fastigheten som i sin tur skickar dem via internet till ett centralt system. Där kvalitetssäkras värdena innan de bildar underlag för fakturering och statistik. Vattenmätarna har mycket hög noggrannhet och är helt ljudlösa.

Varje hushåll kan också följa och kontrollera sin egen förbrukning via dator eller en app i sin mobiltelefon. Områdets förvaltare, eller den styrelsen/hyresvärden utser, kan också löpande följa den totala och den lägenhetsvisa förbrukningen. 

Digital Infrastruktur

För IMD Vatten använder vi samma öppna system, M-bus, som för andra typer av IMD. Den digitala infrastruktur som installeras kan därför användas för andra tjänster som elmätning, värmemätning, temperaturmätning samt integrering av andra fastighetstjänster.

Fördelen med ett öppet M-bus system är också att man inte är bunden till en viss IMD-leverantör, och att systemet är öppet för framtida nya tjänster och andra förändringar. Sammanfattningsvis innebär tjänsten IMD vatten att hushållen debiteras rättvist och exakt för sin faktiska förbrukning, vilket i normalfallet leder till en avsevärt minskad förbrukning och kostnad. Samtidigt kan vattenläckor, backflöden och för högt tryck upptäckas tidigare och risken för följdskador därmed minska. Genom att jämföra vattenleverantörens debitering med fastighetens faktiska förbrukning kan också läckor utanför byggnaden upptäckas. 

Rättvis debitering - Lägre förbrukning och kostnad - Läckagevarning


Skriv ut