Home Solutions temperaturstyrning

Home Solutions temperaturstyrning

I bostadsrättsföreningar, samfälligheter eller hyresrättsfastigheter kan man med temperaturmätare exakt och direkt kontrollera temperaturen i varje enskild bostad. Används fjärrvärme i fastigheten kan temperaturgivarna integreras med styrsystemet för detta. Det innebär att värmen styrs efter mätarna i bostadens uppmätta temperatur.

Med hjälp av statistik från lägenheter och övriga utrymmen kan man snabbt göra jämförelser och upptäcka avvikelser som kan indikera fel. Exempelvis om två identiska byggnader har olika snittemperatur fastän de borde vara lika. Temperaturmätning i varje lägenhet ger fastighetsägaren bättre kunskap om fastigheten, man får ”ögon i fastigheten” och det blir lättare att se vilka åtgärder som bör prioriteras för energioptimering.

Används fjärrvärme i fastigheten kan temperaturgivarna integreras med styrsystemet för detta. Det innebär att värmen styrs efter givarnas temperatur. Är det exempelvis -10 grader ute och 23 grader inne, kan man sänka temperaturen ca 2 grader. Det kan ge en besparing på 10 procent på fjärrvärmen.

Hur går det till?

En temperaturgivare fungerar som en vanlig termometer, men den har dessutom en inbyggd radiosändare som kontinuerligt skickar temperaturdata till en insamlingsenhet i fastigheten.
Temperaturgivaren är liten, 8 x 8 cm, och våra installatörer kan enkelt och med minimalt ingrepp på vägg montera den där det är lämpligt i bostaden. Givarna kräver inget underhåll utöver batteribyte vart 12:e år.

Föreningens förvaltare, styrelse eller hyresvärdar kan via en vanlig dator koppla upp sig mot mottagaren och se såväl den aktuella temperaturen i lägenheter som statistiska mätdata för respektive bostad. Lägenhetsinnehavare kan själva se sin temperaturstatistik och konstatera om allt är som det ska. (De boende kan bara se sin egen temperatur).

Digital Infrastruktur

För gemensam Temp använder vi samma öppna system, M-bus, som för andra typer av IMD. Den digitala infrastrukturen som installeras kan därför användas för andra tjänster som elmätning, värmemätning, vattenmätning samt integrering av andra fastighetstjänster.

Fördelen med ett öppet M-bus system är också att man inte är bunden till en viss IMD-leverantör, och att systemet är öppet för framtida nya tjänster och andra förändringar. Sammanfattningsvis gör temperaturgivare att boende och förvaltare får exakt temperaturmätning, att onödiga kostnader för felanmälan och åtgärder kan undvikas, att fel och onormala temperaturförhållanden snabbt kan upptäckas och åtgärdas, samt att kostnaderna för uppvärmning kan minskas och ett bättre inomhusklimat uppnås.

Sänkta värmekostnader - Färre felanmälningar - Enklare felavhjälpning - Bättre inomhusklimat


Skriv ut