Home Solutions styrelseportal - användarguide

Home Solutions styrelseportal - användarguide


 Ladda ner Användarguiden som PDF här -->
Har ni ingen pdf-läsare kan ni tanka ner en här -->


Logga in som användare 

 1. Logga in på portal https://teanantcooperationportal.azurewebsites.net/
 2. Tryck ”Registrering/Logga in”
         a. Fyll i dina personliga inloggningsuppgifter
 3. Klicka på Sign in

 

1. Övergripande beskrivning av portalen

Som behörig användare av portalen har man tillgång till mätvärden från de enheter som finns installerade i en eller flera BRF:er och som är uppkopplade mot vårt system. För att underlätta för användaren har vi skapat ett antal färdiga diagram och tabeller som finns i olika flikar i portalen. Om vi saknar data för att kunna skapa ett diagram kommer det att vara tomt på den plats där diagrammet skulle vara.
För närvarande finns flikarna Konsumtion, Inomhusklimat, Noteringar & Larm, Temperatur, Huvud & Fastighetsmätare samt Avisering. Nedan följer en kort beskrivning av vad som visas i respektive flik.

Konsumtion

Denna flik presenterar följande diagram:

 • Total förbrukning kallvatten
 • Total förbrukning varmvatten
 • Total förbrukning el
 • Total förbrukning värme

De valbara rutorna nere till vänster, t ex ”Tot per kvm” visar endast värden om vi har fått in uppgifter om kvadratmeter per lägenhet.

Inomhusklimat
 • Temperatur, medelvärde per dygn. Här visas de 60 varmaste/kallaste lägenheterna. Om man som BRF har fler än 60 lägenheter och vill se samtliga dessa värden i en tabell behöver man som användare exportera data till Excel.
 • Luftfuktighet (%). Här visas snittvärdet för luftfuktigheten per dag.
Energi & Flödesmätning

Denna flik visar huvudmätare och fastighetsmätare. Fliken visar endast värden om vi har fått in uppgifter om huvudmätare respektive fastighetsmätare Huvudmätare är inkommande mätare, såsom fjärrvärme. Fastighetsmätare är gårdsbelysning eller andra mätare som inte avser mätning i lägenhet.
Den övre delen av graferna visar korrelation inkommande mätare, fastighetsmätare, lägenheter. Summan som visas i topp är huvudmätare minus fastighetsmätare. Siffran passas sedan mot total konsumtion i lägenheter.

Notifikationer & Larm

Här visas notifikationer och larm om det finns enheter (dvs mätare, sensorer och detektorer) som är utrustade med en sådan funktionalitet.

Temperatur

Fliken visar vilka mätpunkter som under en tidsperiod har haft en temperatur som överstiger 21 grader.

Avisering

Denna flik visar en tabell över konsumtion och kostnad per mätpunkt under en angiven tidsperiod.
Observera! För tillfället behöver man aktivt klicka i sin egen BRF till vänster i portalen för att rätt data ska visas i tabellen.

Observera även följande:

 • Är det tomt i kolumnen ”startvärde” välj istället ett senare datum.
 • Från-datumet ska alltid väljas en dag efter det datumet man vill ha. Exempelvis, vill man filtrera från 1a april så välj 2a april i filtreringen.
 • Konstiga värden och avvikelser kan uppstå och beror på att ett specifikt mätvärde har blivit fel.

Funktionalitet i portalen

För att kunna utföra analyser på bästa möjliga sätt finns det ett antal funktioner i portalen som t ex export av data, filtrering av data och förstoring av diagram.

Exportera till Excel

Det är möjligt att via portalen exportera data till Excel. För att göra detta behöver man gå först gå in i den flik man vill hämta data ifrån och sedan flytta muspekaren till den tabell eller den graf man vill exportera. Nedan visas ett exempel på hur en export till Excel ser ut från fliken ”Inomhusklimat”.

1. Peka musen över valt element och klicka sedan på de 3 prickarna

 

2. Välj sedan ”Exportera data”

Filtrering 

Om man som användare önskar att göra en filtrering, t ex för att hitta information en specifik mätpunkt eller för att få fram ett specifikt datum, finns det en rad olika sätt att göra detta på i portalen:

 • Genom att trycka på en enskild stapel i ett diagram visas endast detta värde
 • Genom att trycka på en enskild kolumn i en tabell går det att sortera tabellen i stigande eller fallande ordning
 • Det går att filtrera tidsintervall genom att
  • Dra i ringarna vid rutan ”tidsintervall” uppe till vänster i portalen
  • Klicka i rutan för datum och själv välja start- och slutdatum från en kalender
Förstoring

Det går att förstora upp varje element i portalen genom funktionen ”Spotlight”.

1. Peka musen över valt element och klicka sedan på de 3 prickarna

2. Välj sedan ficklampan ”Spotlight” 


2. Övrig information

Uppdateringar av data

Uppdatering av data sker två gånger per dag: kl 07.00 och kl 17.00.

 

Rekommenderad webbläsare

Portalen ser olika ut i olika webbläsare och i olika skärmstorlekar. Vi rekommenderar Google Chrome eller Firefox för bästa prestanda.

 

Rapportering av fel

Då portalen är i ett utvecklingsskede kan fel uppstå. Vänligen kontakta oss på Teknik Eko-System genom att skicka ett meddelande till anna.westerberg(at)homesolutions.se så åtgärdar vi problemet så fort vi kan.


Skriv ut