Home Solutions Digitala ekosystem

Home Solutions Digitalt ekosystem

Digitala tjänster för fastigheter som larm, IMD och annat bygger idag ofta på leverantörens egna och låsta proprietära system, och de kan inte integreras med andra tjänster. Home Solutions erbjuder ett alternativ till detta i form av ett öppet, effektivt och konkurrenskraftigt ekosystem där en mångfald digitala tjänster kan integreras. Detta system bygger på en standardiserad infrastruktur och kan utvecklas och uppgraderas löpande, i takt med att framtida och bättre produkter och funktioner tillkommer.

Som ett tekniskt obundet, agnostiskt företag har Home Solutions möjligheten att fritt välja produkter och leverantörer utifrån deras förmåga att leverera prisvärda kvalitetstjänster, med kriteriet att allt ska kunna integreras i och bidra till det öppna och framtidssäkra ekosystemet.

Home Solutions digitala ekosystem har tre huvuddelar; Insamlingssystem som hämtar data från mätare, detektorer och sensorer, Centralsystemet med övervakning av uppkopplade insamlingssystem och datahantering där insamlade data lagras, behandlas och korreleras, samt ett öppet standardgränssnitt(API) där olika aktörer i ekosystemet och definierade användare kan ansluta sig som förvaltare, larmcentral, styrelseportal, etc.

Insamlingssystem

Det digitala ekosystemet fungerar ihop med tidigare installerade eller nyinstallerade M-Bus-mätare (el, varmt/kallt vatten och energi), temperatursensorer, M-Bus trådlösa sensorer (vattendetektering, rökdetektering, radondetektering,  luftfuktighet/CO2/temp) och olika gateways. Mätarna och sensorerna ansluts till Centralsystemet med M-Bus standarden (SS-EN 13757) eller den trådlösa M-Bus standarden (SS-EN 13757-4).  Varje fastighetsinstallation betraktas individuellt utifrån om trådbundna eller trådlösa anslutningar används, baserat på tillförlitlighet, genomförbarhet och kostnad. Alla regler för nätverkstopologi och bussbelastning följs.

En viktig säkerhets- och driftekonomisk fördel med vårt insamlingssystem är att varje mätpunkt och sensor kan fjärrövervakas och sända mätdata samt viktig statusinformation gällande enhetens funktion och notifikationer gällande driftstatus. För att säkerställa detta gäller för våra leverantörer av mätare och sensorer att deras produkter, oavsett specifika egenskaper, ska vara implementerbara med M-bus-protokollet. Vidare ska varje ny produkt som integreras i systemet kunna behandlas och kommuniceras med individuellt, samt kunna hanteras och tas i bruk på distans via Centralsystemet. Om något sker med en enhet, som manipulering, backflöden, läckage, låg batterinivå eller liknande, ska centralsystemet kunna se det och larma driftpersonal om att åtgärder kan behöva vidtas.

Centralsystem (Övervakning, datahantering och API)

Home Solutions centrala system förnyades nyligen och vilar idag på en mycket robust och internationellt väletablerad IoT-plattform, som konfigurerats och integrerats i samarbete med ett av landets ledande IT-konsultbolag. Systemet består i huvudsak av tre delar, ett delsystem för driftsövervakning, ett delsystem för datahantering och ett öppet standardgränssnitt (API) där olika aktörer i ekosystemet och definierade användare kan ansluta sig som förvaltare, larmcentral, styrelseportal, etc. Systemet uppfyller de övergripande och specifika krav Home Solution ställer för att kunna leverera och vidareutveckla långsiktiga, driftsäkra och attraktiva tjänster. 

Våra övergripande krav innebär bland annat att det centrala systemet har säkerställd kapacitet för insamling av data (M-Bus over IP) från den befintliga installerade basen via de gateways som för närvarande används, såväl som för kommande nya installationer via andra nyare och mer kapabla gateways, men på sikt även insamlingssystem som bygger på annan teknik än standard M-bus. Systemet är också väl lämpat för vidare utveckling av digitala tjänster för flerbostadshus, oavsett husens ägandeform. Systemet ska givetvis också stödja basfunktioner som flexibla tariffer, ersättning av mätare, fakturafiler med mera.

För att säkerställa ekosystemets funktionalitet och förmåga att integrera nya framtida tjänster inkluderar det ett brett och flexibelt användargränssnitt (API).

Centralsystemets basfunktioner inkluderar också lagring och presentation. Systemet kan ange i vilket hus, våningsplan, lägenhet och rum en viss mätare eller sensor är belägen. Givetvis finns också möjlighet att lagra 2D- eller 3D byggrepresentationer för att visa mätar- och sensorplats visuellt om så önskas.

Home Solutions system stödjer idag flera format för fakturering av exportfiler, och stödjer format som exempelvis .txt, .csv, .pdf, exl.

Aktörer i Ekosystemet

Home Solutions digitala Ekosystem och dess gränssnittsflexibilitet öppnar nya och breda möjligheter för samverkan med andra aktörer och leverantörer inom fastighetssektorn. Vi har i samarbete med flera sådana aktörer, exempelvis inom förvaltning, installation, underhåll och larmhantering, definierat ett antal roller och tjänster som de kan erbjuda genom det gemensamma ekosystemet.