Home Solutions erbjuder nu laddstoplar från en av Europas ledande tillverkare och vi tar hand om planering, installation och driftsättning.

 

Väl i drift övervakar vi laddstoplarna, sköter aviseringen och ser till att den förbrukade elen debiteras till rätt bil/bostadsrätt.

Vi har också möjlighet att erbjuda elbilsladdning som en tjänst, dvs ni betalar ett överenskommet pris per kvartal eller månad och behöver därmed inte ta den initiala investeringen för laddstolparna och installationen.

 

Kontakta oss gärna för mer information

 

 

 

 

 

 

 


 

Purus och Talkpool introducerar ”talande” golvbrunnar

Golvbrunnsexperten Purus och Talkpool/Home Solutions, specialister på sensorteknik, presenterar en golvbrunn som larmar vid höga fuktnivåer och därmed kan förebygga och reducera kostnader i samband med vattenskador. Kostnaden för fastighetsägares vattenskador i Sverige beräknas till drygt 6 miljarder kronor per år.

Det är en angelägen uppgift att undersöka och att få bukt med orsakerna till fastighetsägares kostsamma vattenskador.
Vattenskadecentrum, en sammanslutning av försäkringsbolag och branschorganisationer, sammanfattar årligen försäkringsbolagens
inrapporterade vattenskador under föregående år.
I den senaste rapporten konstaterar man att rekommendationerna om tätskikt i våtrum som kom för ett tiotal år sedan, nu börjar ge effekt i form av färre vattenskador. Samtidigt talar kostnadsuppskattningen på dryga 6 miljarder för att det finns mycket kvar att förbättra.
Försäkringsbolaget Folksam initierade för ett par år sedan ett samarbete mellan Purus, Anticimex och Talkpool för att undersöka möjligheterna att med ny teknik minska skadekostnaderna. Tillsammans har parterna en mycket bred kunskap inom relevanta områden nödvändiga för att adressera vatten- och fuktskador:

Tidigt upptäckt läckage ger 60% lägre reparationskostnader

Efter analys- och utvecklingsarbete har Purus och Talkpool gemensamt tagit fram en lösning i form av en smart golvbrunn som i kombination med ett trådlöst mätvärdesinsamlingssystem och analysprogramvara kan detektera misstänkt läckage och skicka larm om potentiella fuktproblem. Tillsammans med besiktningar möjliggör lösningen att vattenläckage kan upptäckas tidigare och skadorna begränsas.
På så vis kan lösningen även stödja införandet av delreparationer och drastiskt reducera skadekostnaderna.

Folksam har under ett års tid bedrivit ett pilottest där de installerat den smarta golvbrunnen i samband med återställande av våtrums-skador. Mottagandet har varit positivt från de försäkringstagare som har erbjudits att vara med i pilottestet och det har varit enkelt att förklara nyttan med lösningen.
Ännu i ett tidigt skede och baserat på enstaka fall, men delreparationer har i kombination med den smarta golvbrunnen kunnat påvisa kostnadsbesparingar på över 60%.
Projektets tester visar att de två vanligaste felen som orsakar vattenskador i våtrum kan
detekteras på ett bra sätt med Connecttekniken:
Felaktig anslutning av tätskikt mot golvbrunn
Skadat tätskikt som innebär läckage ovanifrån
Motsvarande tester har även utförts av en tredje part, forskningsinstitutet RISE.


Home Solutions Logotyp

Home Solutions erbjuder fastighetsägare och bostadsrättsföreningar kostnadseffektiva digitala fastighets- och mätningstjänster, som både ökar bostadskomforten och förbättrar driftsekonomin men framför allt bidrar till ett långsiktigt hållbart samhälle. Med Home Solutions lösningar kan våra kunder på ett kostnadseffektivt sätt mäta invånarnas totala energiförbrukning både i sin egen lägenhet och när de använder delade resurser och därmed fördela kostnaderna och objektivt vidta åtgärder för att minska dem.

Du kan också skapa säkra hem, med sensorer för intrång, brand och fukt / läckage som ständigt ansluts och övervakas dygnet runt från ett certifierat larmcenter. All data kopplad till dessa tjänster samlas in i ett centralt system, en så kallad "Digital tvilling" som är hjärtat i ett ekosystem baserat på öppna EU-standarder, vilket möjliggör fullständig flexibilitet i valet av leverantörer av produkter och tjänster.