imd el

Gemensam el

Med gemensam El reduceras eldistributörens möjlighet att ta ut avgifter för elnätet inom fastigheten. Medlemmarnas/hyresgästernas privata elabonnemang upphör och ersätts med ett fåtal större elabonnemang som föreningen handlar upp och står för. Det gör föreningen till en stor elkund och erfarenheterna visar att det kan pressa ned elpriset avsevärt. Då nätavgiften dessutom utgör en stor och ökande del av hushållens elkostnader kan totalkostnaden för el minska avsevärt. För en normalstor lägenhet kan minskningen bli cirka 1500 kr/år.

Elen prissätts av föreningen (med olika tariffer om så önskas) och kostnaden aviseras automatiskt in på hushållets avgifts/hyresavi, där den blir enkel att utläsa jämfört med elbolagens ofta svårtydda fakturor.

Läs mer >>

Individuell mätning och debitering av vatten.

I bostadsrättsföreningar, samfälligheter eller hyresrättsfastigheter kan vattenförbrukningen (varmt/kallt) mätas och debiteras per varje enskild bostad med hjälp av Individuell Mätning och Debitering (IMD). Med IMD av vatten debiteras varje hushåll enbart för den egna, verkliga förbrukningen av vatten istället för en schablonmässig avgift utan koppling till den egna förbrukningen.

Debiteringen förs automatiskt och i efterskott in på den ordinarie avgifts/hyresaviseringen till respektive hushåll. Säkerheten i systemet gör att varje hushåll kan vara helt säkra på att man bara betalar för sin faktiska förbrukning. Beräkningar och erfarenheter visar att vid installation av IMD av vatten minskar förbrukningen generellt med 20-40 procent för varmvatten och 5-10 procent för kallvatten. Det gör att investeringskostnaden betalar sig inom några få år.

Läs mer >>

Värmemängdsmätning

I bostadsrättsföreningar, samfälligheter eller hyresrättsfastigheter kan man med individuell mätning och debitering (IMD) av värme mäta uppvärmningskostnaden för varje enskild lägenhet och debitera varje hushåll rättvist efter dess faktiska värmeförbrukning.

Värmemängdsmätning kan installeras i alla fastigheter med vattenburna värmesystem och kan avse lägenheter, radhus eller lokaler. Tack vare att hushållen enkelt kan se sin egen värmeförbrukning, ser de också vilken besparing de kan nå genom att hushålla med värmen, exempelvis minska ned värmen när ingen är hemma. Erfarenhetsmässigt kan det ge en besparing på cirka 10 - 15 procent per lägenhet.

Läs mer >>

Temperaturstyrning

I bostadsrättsföreningar, samfälligheter eller hyresrättsfastigheter kan man med temperaturmätare exakt och direkt kontrollera temperaturen i varje enskild bostad. Används fjärrvärme i fastigheten kan temperaturgivarna integreras med styrsystemet för detta. Det innebär att värmen styrs efter mätarna i bostadens uppmätta temperatur.

Det innebär att värmen styrs efter givarnas temperatur. Är det exempelvis -10 grader ute och 23 grader inne, kan man sänka temperaturen ca 2 grader. Det kan ge en besparing på 10 procent på fjärrvärmen.

Läs mer >>

Trygga hem

Många lägenheter lämnas utan tillsyn långa perioder under dagen medan de boende är på jobbet. Det sensorpaket som vi tillhandahåller kan via vår tjänst varna en utsedd representant och/eller de boende, när en händelse i lägenheten upptäcks.

Sensorpaketet består av en rökdetektor och en vattenläckagedetektor som kopplas upp mot en certifierad larmcentral.

Läs mer >>

Gemensamma resurser

Home Solutions digitaliserade Ekosystem bygger på en standardiserad lösning som inte bara gör det möjligt att mäta och debitera de boendes individuella förbrukning av el, vatten och värme.

Ekosystemet kan också användas för att mäta och debitera de boendes utnyttjande av olika gemensamma resurser i fastigheten, exempelvis tvättstuga, uthyrningsrum, bastu eller elbilsladdare och liknande. Ekosystemet kan också länkas samman med standardiserade system för passagekontroll till fastigheten och dess gemensamma utrymmen.

Läs mer >>

Digitalt ekosystem

Idag har vi en situation där digitala tjänster ofta levereras till lägenheter med unika tekniska lösningar, ofta proprietär och utan möjlighet till integration med andra tjänster. Home Solutions erbjudande bygger på en standardiserad digital infrastruktur där tjänsterna levereras och integreras i ett öppet, effektivt och konkurrenskraftigt ekosystem.

Home Solutions är ett tekniskt agnostiskt företag som väljer produkter baserade på deras förmåga att leverera en kvalitetstjänst till ett rimligt pris och som stödjer vår uppfattning om vikten av att skapa öppna system, som kan utvecklas och uppgraderas allt eftersom bättre produkter eller ny funktionalitet levereras över tid.

Läs mer >>